hoof

Uit die hoof se kantoor

Welkom by Laerskool Monumentpark waar ons jong dogters en seuns, gees, siel en liggaam voorberei vir die hoërskool. Ek hoop ons webblad bied vir jou meer insig in die lewe van ‘n Monnie. Ons is ‘n skool met ‘n visie wat uitnemendheid op alle terreine: Akademie, Sport en Kultuur, handhaaf aan die hand van ‘n stel waardes, die Monnie Manier:

Aan alle waardegedrewe, geleentheidgefokusde omgee-ouers, personeel, en lede van die breër gemeenskap wat die breê ontwikkelings- en toekomsdroom vir die volgende generasie raaksien en bereid is om as gemeenskap saam te werk aan hierdie droom, bied Laerskool Monumentpark ‘n inklusiewe geleentheid van deelname tot groei in al die vaardighede wat nodig is om te kan funksioneer en uitstyg in die samelewing van die toekoms. 

By Laerskool Monumentpark vind jy gelukkige, innoverende en positiewe kinders wat groei tot multi-dimensionele intelligensie. Ons is nie net prestasie gefikseerd nie maar vergelyk ons deurgaans met onsself - waar is ons nou teenoor waar ons was.

Wie is Monnies
 

Laerskool Monumentpark of Monnies, soos daar liefdevol na die skool verwys word, is geleë in die Ooste van Pretoria in die boomryke buurt, Monumentpark. 

Monnies, gevestig in 1971, is ‘n skool met ‘n omgee-hart, waar elke kind ‘n spesiale plek het om tot sy of haar volle potensiaal te ontwikkel. 

Hier leer ons hard maar maak ons ook tyd vir speel, pret, sport, lees, kultuur en mees belangrik, tyd vir mekaar.

Visie

Ons Visie

Laerskool Monumentpark strewe daarna om ‘n skool van voorkeur te wees deur die aanbieding van uitsonderlike onderwys, opvoeding, lewenswaardes en vaardighede aan elke leerder wat daaraan toevertrou word.

Ons Missie

Ons Missie

Ons streef doelgerig na ons visie deur die handhawing van hoë geestelike norme en waardes, effektiewe ouer- en gemeenskapsdeelname, gehalte onderwyspraktyke, en 'n omgewing wat die totale ontwikkeling van elke leerder bevorder."

Ons Waardes

Ons Waardes

Leef die Monnie Manier! Ons as Monnies neem met oorgawe, leef in vrede en respekteer almal. Ons maak tyd vir mekaar, gee altyd ons beste, is gedissiplineerd en erken die unieke potensiaal in elke individu. Ons waardes vorm die fondasie van ons skoolgemeenskap en ons lewe dit met trots uit. Ons is toegewyd aan 'n omgewing waarbinne elke leerder nie net akademies, maar ook emosioneel, sosiaal, en moreel ontwikkel.

Ons is baie bly dat jy Monnies as moontlike skool vir jou kind oorweeg. Besoek ons inskrywingsbladsy en maak die eerste stap na 'n opwindende leerervaring vir jou kind.

Inskrywings