ONTDEK MONNIES

KULTUUR

Monnies het ‘n wye verskeidenheid kultuuraktiwiteite en elke jaar vaar die leerders uitstekend op die verskeie verhoë. By Monnies kan ons Kultuur-kinders hul kreatiwiteit en spog-talente ten volle ontwikkel en uitleef.

Monnies Kultuuraktiwiteite:

Seniorkoor
Juniorkoor
Junior Spreekkoor
Drama
Redenaars
Eisteddfod / Kunstefeeste
Ogiefees (Kultuurfees)
Toastmasters
Revue
Mnr en Mej Monnie
Voortrekkkers

SPORT

Noem ‘n sport en Monnies speel dit met oorgawe en passie in verskeie spanne per ouderdom.

Deur spesialis afrigting verseker ons dat ons kinders aktief bly en sommer in die proses ‘n reeks waardevolle vaardighede en die waarde van spanwerk aanleer. So leer hul ook ‘n liefde vir sport en het hul verskeie geleenthede om hul talente op plaaslike, provinsiale en selfs nasionale vlak te ontwikkel.

Monnies bied die volgende sportsoorte aan:

Atletiek
Swem
Landloop
Rugby
Bulletjie-rugby
Netbal
Mini Netbal
Tennis
Hokkie
Mini Hokkie
Krieket
Bev-krieket
Skaak
Tweekamp
Bergfietsry
Gholf
Stoei

AKADEMIE

Ons spog met ‘n gedugte span opvoeders wat elkeen uitstekende kenners van hul onderskeie vakgebiede is. Hulle is toegewyd en liefdevol en is bereid om die spreekwoordelike “ekstra myl” vir die leerlinge te loop. Ons slaag goed daarin om elke Monnie daagliks met ‘n glimlag huis toe te stuur. Ons bied ‘n verskeidenheid van aktiwiteite aan om die leerders te verryk soos (Anti) Boelieweek, Leesweek, Expo’s, Olimpiades en ons het ‘n goed toegeruste Mediasentrum, Leessentrum en Rekenaarsentrum.

Buite aktiwiteite soos: Eksperi-buddies, Semas en Tjomme met Somme word deur buite instansies aangebied aan ons leerders.

Vir meer inligting oor Monnies se akademie, kontak ons gerus by akademie@monnies.co.za.

Grondslagfase (Graad 1 tot Graad 3)

Ons ervare en liefdevolle personeel ontvang alle Blinkoog Monnies elke dag. Met toewyding en ondersteuning sorg hulle dat die ervaring by die skool elke dag die lekkerste-lekker is! Laerskool Monumentpark het 6 Graad R, 5 Graad 1 en 2, en 6 Graad 3 klasse.

Lees Meer
Die volgende vakke vorm deel van die kurrikulum (CAPS) vir Graad 1 – Graad 3 en word daagliks aangebied:
• Afrikaans (huistaal)
• Engels (eerste addisionele taal)
• Wiskunde
• Lewensvaardigheid

Addisioneel tot bogenoemde vakke, ontvang die leerders ook weekliks onderrig in die volgende vakke:
• Sepedi (Graad 1 & 2) – een keer per week
• KDA – ontwikkeling van groot motoriese vaardighede – twee keer per week
• Rekenaarvaardigheid – een keer per week

Die Mediasentrum word een maal per week besoek om boeke uit te neem.

 

Intersenfase (Graad 4 tot Graad 7)

By Laerskool Monumentpark is uitnemendheid die dryfveer agter ons akademiese sukses. ‘n Hoogsgekwalifiseerde en toegewyde personeelkorps lei met entoesiasme, terwyl ‘n goeie balans tussen tradisionele en innoverende onderrigmetodes gehandhaaf word.

Lees Meer
KAVS word met sukses in die Intersenfase geïnkorporeer. Deurlopende assessering stel ons in staat om probleemareas spoedig te identifiseer, evalueer en effektief aan te spreek. ‘n Intensiewe heronderrig en remediëringprogram word met vrug aangebied en waar nodig ontvang leerders addisionele steun van ons bekwame Leerderondersteuningspan. Vaardigheidsontwikkeling word holisties benader en die inkorporering van tegnologie, vernuwende denke en ‘n “uit-die-boks” aanbiedingstyl getuig hiervan.

Vakke wat aangebied word:
• Tale: Afrikaans en Engels
• Wiskunde
• Lewensvaardigheid: Lewensoriëntering, KDA, Visuele Kuns, Uitvoerende Kuns (Gr 4-6)
• Lewensoriëntering (Gr 7)
• Natuurwetenskap & Tegnologie (Graad 4-6)
• Natuurwetenskap (Gr 7)
• Sosiale Wetenskap
• Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe (Gr 7)
• Tegnologie (Gr 7)
• Kuns & Kultuur (Gr 7)
• Rekenaargeletterdheid (nie vir eksamendoeleindes)
• Robotika (Gr 6 & 7 – nie vir eksamendoeleindes)

 

Leessentrum & -week

Ons spog met ‘n nuwe leessentrum wat vanaf graad 4 tot graad 7 daagliks benut word. Tans het ons twee programme beskikbaar vir die leerders, naamlik: Lesers is Leiers (Afrikaans) en Readers are Leaders (English).

Lees Meer
 Elke leerder word getoets op sy eie spoed en begripsvermoë om sodoende elke leerder op sy eie vlak te ontwikkel en te bevorder. Ons het jaarliks ‘n leesweek waar ons elke dag lees aktiwiteite en programme volg om lees vir elke leerder in ’n opwindende reis te verander en belangstelling in lees te kweek.

 

Mediasentrum

‘n Goed toegeruste mediasentrum is tot Leerders en Onderwysers se beskikking om navorsing te doen of net lekker te lees. Leerders word aangemoedig om hierdie sentrum optimaal te benut en aan te wend met suksesvolle leer as doelwit. Die Mediasentrum bestaan uit 14,000 boeke wat in Junior en Senior verhale en vakliteratuur afdelings ingedeel is.

Lees Meer
Die Mediasentrum is vanaf 07h00 tot 14h00 oop gedurende die skoolkwartale. Gedurende pouses is daar 12 medialeiers beskikbaar wat gretig is om te help met navorsing of inligting oor boeke. Ons graad 1 tot graad 3 leerders het weekliks ‘n media periode waar hulle leer hoe om boeke uit te neem en inligting op te soek. Hulle maak ook kennis met populêre outeure, verskillende vorms van media en hulle kry ‘n geleentheid om hulle eie boekie te skryf

Ons mediasentrum het ook Encarta rekenaarprogramme beskikbaar vir vinnige opsoek van inligting en navorsing. Ons hou gereeld uitstallings waar ‘n spesifieke tema uitgebeeld word en dit help om die mediasentrum altyd interessant te hou.

Die Mediasentrum staan onder leiding van Me. Belinda Buitendag.

 

Rekenaarsentrum

In vandag se moderne wêreld waar alles uit rekenaars bestaan, is dit goed dat leerders al op ‘n vroeë ouderdom kennis maak met ons tegnologie. By Laerskool Monumentpark het ons ‘n goed ingerigte Rekenaarsentrum met ‘n aantal skootrekenaars waarby elke leerder in die skool ‘n kans kry om die tegnologie baas te raak. Ons leerders word die basiese vaardighede van die Microsoft-produkte wat hulle sal gebruik in hulle skoolfase aangeleer, naamlik: Word, Publisher en PowerPoint.

Lees Meer
Die belangrikste van tegnologie is dat die leerders eerstens gemaklik daarmee moet raak, dus kry hulle darem kans vir bietjie speel wanneer die “leer” verby is. Die speel is altyd opvoedkundig, die kinders leer vooruitbeplan, redeneer en om van lang- en korttermyn geheue gebruik te maak om sodoende die speletjie te voltooi.

Rekenaars is ‘n lekker vak omdat die leerders self sien wat hulle bereik gedurende ‘n les, hier leer hulle iets wat hulle vir die res van hulle lewe gaan gebruik.

Kids Code word ook in ons rekenaarsentrum aangebied as ‘n buitemuurse aktiwiteit. Hier leer Gr 2-7 gevorderde rekenaar vaardighede aan, asook hoe om basiese rekenaar programme en speletjies te programmeer. Probleemoplossing en kritiese denkvaardighede word ontwikkel en die leerders kry die geleentheid om programmering as ‘n taal aan te leer.

 

Kreatiwiteitsfees

Lees Meer
Tydens hierdie fees word leerders blootgestel aan nuwe kunsvaardighede en hulle word meer van hierdie vaardighede geleer. Daar word elke jaar op ‘n ander kunsaktiwiteit gefokus.

 

Spelling Bee

Lees Meer
 Die Spelling Bee is ‘n Engelse spelkompetisie waar leerders in graadverband teen mekaar kompeteer om te sien wie die beste speller is. Die eerste twee beste spellers van graad 6 word ingeskryf vir die Onderwysdepartement se Spelling Bee kompetisie.

 

ABE Bailey

Lees Meer
Elke jaar neem Graad 7 leerders deel aan die ABE Bailey tweetaligheidskompetisie. Dit is ‘n wonderlike manier om blootstelling te kry om in ‘n tweede taal voor mense te praat.

 

Toastmasters Youth Leadership Course

Lees Meer
Laerskool Monumentpark bied reeds vanaf 2015 die gesogte Toastmasters Youth Leadership kursus aan. Hierdie kursus bied Graad 7 leerders die geleentheid om oor ‘n tydperk van agt weke hulle kommunikasie- en leierskapsvaardighede te verbeter. In 2018 word die kursus verder uitgebrei deur Graad 6 leerders ook daarby te betrek. Die kursus word in Engels aangebied deur die Pretoria 2000 Toastmasters Club volgens die standaarde wat deur Toastmasters International gestel word.

Opleidingsessies in kommunikasievaardighede behels onder andere die struktuur van ‘n toespraak, gebruik van rekwisiete en goeie lyftaal. Die leerders se leierskapsvaardighede word bevorder deurdat hulle verskeie leierskapsposisies tydens die sessies beklee bv. voorsitter.