Akademie

Ons spog met ‘n gedugte span opvoeders wat elkeen uitstekende kenners van hul onderskeie vakgebiede is. Monnie-personeel volg ‘n holistiese benadering om ‘n leerder in geheel; gees, siel en liggaam, te ontwikkel. Hulle is toegewyd en liefdevol en is bereid om die spreekwoordelike “ekstra myl” vir die leerders te loop.  

Ons bied ‘n verskeidenheid van aktiwiteite aan om die leerders te verryk soos (Anti) Boelieweek, Leesweek, Expo’s, Olimpiades en ons het ‘n goed toegeruste Media-, Lees- en Rekenaarsentrums. 

Vir meer inligting oor Monnies se akademie, kontak ons gerus by akademie@monnies.co.za. 

Die taal van aanbieding geskied in Afrikaans. Hier besig onderwysers en leerders goeie en korrekte Afrikaans.

Ons liefdevolle en ervare personeel ontvang alle Monnies elke dag. Met toewyding en ondersteuning sorg hulle dat die ervaring by die skool die lekkerste lekker is! 

Die skool volg die departementele kurrikulum met streng fokus op ‘n goeie fondasie van kern begrippe.  
Addisioneel, ontvang die leerders ook weekliks onderrig in die volgende vakke:

  • Liggaamsopvoeding (LO) – ontwikkeling van groot motoriese vaardighede – twee keer per week
  • Rekenaarvaardigheid – een keer per week

Die Mediasentrum word een maal per week besoek om liefde vir boeke en lees te verseker.

By Laerskool Monumentpark is uitnemendheid die dryfveer agter ons akademiese sukses. ‘n Hoogsgekwalifiseerde en toegewyde personeelkorps lei met entoesiasme, terwyl ‘n goeie balans tussen tradisionele en vernuwe onderrigmetodes gehandhaaf word.

Die departementele kurrikulum word met sukses in die Intersenfase geïnkorporeer. Deurlopende assessering stel ons in staat om probleemareas spoedig te identifiseer, evalueer en effektief aan te spreek. ‘n Intensiewe heronderrig en remediëringsprogram word met vrug aangebied en waar nodig, ontvang leerders addisionele steun van ons bekwame Leerderondersteuningspan. 

Vaardigheidsontwikkeling word holisties benader en die insluit van tegnologie, vernuwende denke en ‘n “uit-die-boks” aanbiedingstyl getuig hiervan.

Ons spog met ‘n nuwe leessentrum wat daagliks deur leerders vanaf graad 4 tot graad 7 benut word. 'n Nuwe doelgerigte, rekenaar-gebasseerde leesverbetering- en leesintervensieprogram van Stimulus Maksima, Reading Rocket Schools (Afrikaans) word gebruik.

Elke leerder word getoets op sy eie spoed en begripsvermoë om sodoende op sy of haar eie vlak te ontwikkel en te bevorder. Ons het jaarliks ‘n Leesweek waar ons elke dag leesaktiwiteite en -programme volg om lees vir elke leerder in ’n opwindende reis te verander en belangstelling daarin te kweek.

‘n Goed toegeruste mediasentrum is tot elke onderwyser en leerder se beskikking om navorsing te doen of net lekker te lees. Leerders word aangemoedig om hierdie sentrum optimaal te benut en aan te wend met suksesvolle leer as doelwit. Die Mediasentrum beskik oor meer as 21 000 boeke wat in Junior en Senior verhale en vakliteratuur afdelings gevind kan word.

Die Mediasentrum word gedurende pouses deur onderwys-assistente beman sodat leerders boeke kan uitneem of net lekker kan ontspan met ‘n boek in die hand.

Die Mediasentrum staan onder leiding van mev. Rika Potgieter en mev. Anet Burns.

Die skool beskik tans oor twee goed-toegeruste rekenaarsentrums wat ‘n skootrekenaar vir elke leerder in die klas insluit.

Die een sentrum word aangewend vir Lees en die tweede sentrum vir Rekenaars en Robotika.
Grondslagfase leer basiese rekenaarvaardighede en word blootgestel aan kodering deur lyfie-kodering, volg van stap vir stap instruksie asook probleemoplossingsvaardighede. Ons maak gebruik van programme soos Sebran, Paint, Paint 3D, EduPlay en Scratch Junior.

Intersenfase leer om vining en korrek te tik. Ons fokus ook meer op Google Suite, Classroom, Drive, Docs en Slides.  Ons fokus ook op internet veiligheid en leer die leerlinge hoe om verantwoordelike internetgebruikers te wees.

Die seniors leer van kodering en Robotika deur middel van Binêre getalle, probleemoplossing en kodering. Ons maak gebruik van Scratch, Hour of code en Tanks.

Elke kind in die skool het ‘n Google rekening wat streng deur die skool beheer word.  Hierdeur kry hulle toegang tot Google Classroom waarop al die werk wat behandel word, aan die begin van elke siklus gelaai word.  So het die leerders toegang tot alle inligting en skyfiereekse wat in die klas behandel word, sou hulle afwesig wees of om vir voorbereiding vir assesserings te gebruik.

Die skool bied Robotika as buitemuurs aan en neem jaarliks deel aan kompetisies soos die Klofie-Robotika kompetisie en FLL (Lego Robotte).

Die Spelling Bee is ‘n Engelse spelkompetisie waar leerders in graadverband teen mekaar kompeteer om te bepaal wie die beste speller is. Die eerste twee beste spellers van graad 6 word ingeskryf vir die Onderwysdepartement se Spelling Bee kompetisie.

Laerskool Monumentpark bied sedert 2015 die gesogte Toastmasters Youth Leadership kursus aan. Hierdie kursus bied Graad 6 en 7 leerders die geleentheid om oor ‘n tydperk van agt weke hulle kommunikasie- en leierskapsvaardighede te verbeter. Die kursus word in Engels aangebied deur die Pretoria 2000 Toastmasters Club volgens die standaarde wat deur Toastmasters International gestel word.

Opleidingsessies in kommunikasievaardighede behels onder andere die struktuur van ‘n toespraak, gebruik van rekwisiete en goeie lyftaal. Die leerders se leierskapsvaardighede word bevorder deurdat hulle verskeie leierskapsposisies tydens die sessies beklee bv. voorsitter.

 

Sport

Noem ‘n sport en Monnies speel dit met oorgawe en ‘n passie in verskeie spanne per ouderdom. 

Deur spesialisafrigting verseker ons dat ons leerders aktief bly, oefen om te wen, waardevolle vaardighede aanleer en ervaar hulle om in spanverband saam te werk. Saam met u, as ouer, word leerders se talente ontdek en tot volle potensiaal ontwikkel.  Monnies leer ook ‘n liefde vir sport aan en het verskeie geleenthede waar talente tot op plaaslike, provinsiale en selfs nasionale vlak beoefen word.