Toastmasters Youth Leadership Course

Laerskool Monumentpark bied reeds vanaf 2015 die gesogte Toastmasters Youth Leadership kursus aan. Hierdie kursus bied Graad 7 leerders die geleentheid om oor ‘n tydperk van agt weke hulle kommunikasie- en leierskapsvaardighede te verbeter. In 2018 word die kursus verder uitgebrei deur Graad 6 leerders ook daarby te betrek. Die kursus word in Engels aangebied deur die Pretoria 2000 Toastmasters Club volgens die standaarde wat deur Toastmasters International gestel word.

Opleidingsessies in kommunikasievaardighede behels onder andere die struktuur van ‘n toespraak, gebruik van rekwisiete en goeie lyftaal. Die leerders se leierskapsvaardighede word bevorder deurdat hulle verskeie leierskapsposisies tydens die sessies beklee bv. voorsitter.