Skoollied, Skoolwapen en Leuse

Hier in die hoofstad van Transvaal
Verrys ons trotse skoolgebou
Wy ons, ons aan ‘n ideaal
Aan self en volk en God getrou.

Hier smee ons die karakter sterk
Getrou en skoon in spel en werk
Steeds hoër opwaarts na die lig
DOELGERIG

Hoog soos die hoëveld se lug
Laat Heer ons gees wees in Sy vlug
Groots soos die bosveld oos en noord
Laat wees ons steeds in daad en woord.

Hier smee ons die karakter sterk
Getrou en skoon in spel en werk
Steeds hoër opwaarts na die lig
DOELGERIG

Prof. SJ Pretorius het die woorde van die skoollied geskryf en dit as volg beskryf:
Die eerste strofe verwys na die plek waar die skool geleë is en omskryf onmiddellik daarna die ideaal wat nagestreef moet word: om trou te wees aan onsself, dan aan ons volk en ten slotte, as klimaks en samevatting van ons trou aan God.

Die tweede strofe is ‘n gebed wat met wyding gesing moet word. Dit verbind die plek waar ons woon met ‘n wyer omgewing wat simbolies word van ons gees, en in die tweede deel, van ons karakter: “daad en woord”.

In die refrein word ons taak by die opvoeding benadruk: getrou en skoon. “Skoon spel” staan teenoor “vuil spel” wat alreeds sy eie slegte betekenis gekry het. Karakter word “gesmee”, maar die gees moet opwaarts streef en daarby pas die leuse baie goed: “Doelgerig”.

Laerskool Monumentpark is baie trots op sy wapen en leuse. Mnr. André de Beer het dit ontwerp en Mev. Helene Lotz het die leuse “Doelgerig” voorgestel.

Die strook waarin die leuse “Doelgerig” voorkom, vorm die basis waaruit ‘n vorm na bo groei. Hierdie vorm simboliseer ‘n doelgerigte strewe waarvan die einddoel nog nie verwesenlik is nie, vandaar die “oop” punt bo.

Die wit gestileerde vorm van die Voortrekkermonument word in verband gebruik met die geografiese ligging asook die naam van die skool. Die kleurskema is ook paslik en simbolies. Die wit van die monumentvorm simboliseer die onskuld van die kind; die bruin kleur die Suid-Afrikaanse bodem en die groen simboliseer groei.