Skoolgeld

Word jaarliks bepaal by die Algemene Jaarvergadering.