MONNIE NUUS

Jaar-DVD 2017

Laerskool Monumentpark loods ‘n Jaar-DVD aan die einde van 2017. Dit is ‘n versamelstuk wat deur ouers, grootouers en leerders waardeer en gekoester sal word. Dit vang ‘n stukkie van elke leerder se ontwikkeling en groei gedurende 2017 vas wat ‘n kosbare stuk vir die oudag word. Ons wil dit graag ‘n Monnie tradisie maak en elke jaar voort sit en te verseker dat die skool se geskiedenis op so n manier vasgelê kan word.

Laerskool Monumentpark is ‘n skool met verskillende fasette en wat die heel tyd besig is om ons leerders te ontwikkel, daar is twee DVD’s beskikbaar vir 2017; ‘n Juniorfase DVD (Graad R tot Graad 3) en ‘n Seniorfase DVD (Graad 4 tot Graad 7).

Graad R Kuierdag

Nuwe Graad R maatjies wat in 2018 deel word van die Monnie kultuur, kom op Saterdag, 25 November by Laerskool Monumentpark se Graad R sentrum kuier om hulle nuwe maatjies en juffrouens te ontmoet en lekker te speel.