MONNIES IS BESIG…

Jaar-DVD 2017

Laerskool Monumentpark loods ‘n Jaar-DVD aan die einde van 2017. Dit is ‘n versamelstuk wat deur ouers, grootouers en leerders waardeer en gekoester sal word. Dit vang ‘n stukkie van elke leerder se ontwikkeling en groei gedurende 2017 vas wat ‘n kosbare stuk vir die oudag word. Ons wil dit graag ‘n Monnie tradisie maak en elke jaar voort sit en te verseker dat die skool se geskiedenis op so n manier vasgelê kan word.

Laerskool Monumentpark is ‘n skool met verskillende fasette en wat die heel tyd besig is om ons leerders te ontwikkel, daar is twee DVD’s beskikbaar vir 2017; ‘n Juniorfase DVD (Graad R tot Graad 3) en ‘n Seniorfase DVD (Graad 4 tot Graad 7).

Monnies Opedag

Monnies se opedag vir nuwe maats is op Saterdag, 14 April vanaf 09:00.  Hou ons website dop vir meer inligting maar sit die datum nou al in jou kalender.

Monnies Opedag 2018