Monnie Inskrywings

Riglyne vir inskrywing – Gr R
Inskrywingsvereistes
Registrasievorm 2021
Registrasievorm 2022
Domicilium Verklaring

Die oorspronklike getekende dokumente moet ingehandig word:
• Registrasievorm
• Domicilium Verklaring

Die volgende afskrifte moet aangeheg word:
• Geboortesertifikaat van kind
• Immuniseringskaart van kind
• ID’s van ma en pa
• Bewys van verblyf/werk

Registrasiefooi van R800 vir 2021 en 2022 is betaalbaar met inskrywing.
Bedrag word weer afgetrek van die eerste paaiement in die jaar van inskrywing.