Monnie Inskrywings

Inskrywingsvereistes
Registrasievorm 2018
Registrasievorm 2019

Die volgende afskrifte moet aangeheg word:
• Geboortesertifikaat van kind
• Immuniseringskaart van kind
• ID’s van ma en pa
• Bewys van verblyf/werk

Registrasiefooi van R800 vir 2018 is betaalbaar met inskrywing.
Bedrag word weer afgetrek van die eerste paaiement in volgende jaar.