Monnie Inskrywings

Riglyne vir Registrasie/Inskrywing
2023 Registrasievorm
2022 Registrasievorm
Domicilium Verklaring
Toestemming vir gebruik van persoonlike inligting (POPI Act)

Die oorspronklike getekende dokumente moet ingehandig word:
• Registrasievorm
• Domicilium Verklaring
• Toestemming vir gebruik van persoonlike inligting (POPI Act)

Die volgende afskrifte moet aangeheg word:
• Geboortesertifikaat van kind
• Immuniseringskaart van kind
• ID’s van ma en pa
• Bewys van verblyf/werk

Registrasiefooi van R800 vir 2022 en 2023 is betaalbaar met inskrywing.
Bedrag word weer afgetrek van die eerste paaiement in die jaar van inskrywing.