Mediasentrum

‘n Goed toegeruste mediasentrum is tot Leerders en Onderwysers se beskikking om navorsing te doen of net lekker te lees. Leerders word aangemoedig om hierdie sentrum optimaal te benut en aan te wend met suksesvolle leer as doelwit. Die Mediasentrum bestaan uit 14,000 boeke wat in Junior en Senior verhale en vakliteratuur afdelings ingedeel is.

Die Mediasentrum is vanaf 07h00 tot 14h00 oop gedurende die skoolkwartale. Gedurende pouses is daar 12 medialeiers beskikbaar wat gretig is om te help met navorsing of inligting oor boeke. Ons graad 1 tot graad 3 leerders het weekliks ‘n media periode waar hulle leer hoe om boeke uit te neem en inligting op te soek. Hulle maak ook kennis met populêre outeure, verskillende vorms van media en hulle kry ‘n geleentheid om hulle eie boekie te skryf.

Ons mediasentrum het ook Encarta rekenaarprogramme beskikbaar vir vinnige opsoek van inligting en navorsing. Ons hou gereeld uitstallings waar ‘n spesifieke tema uitgebeeld word en dit help om die mediasentrum altyd interessant te hou.

Die Mediasentrum staan onder leiding van Me. Belinda Buitendag.