Kunstefeeste

Laerskool Monumentpark is elke jaar geaffilieer by die Pretoria Eisteddfod. Monnies het jaarliks ongeveer 150 inskrywings in die Afrikaanse en Engelse voorbereide en onvoorbereide afdelings. Ons leerders presteer baie goed en pronk jaarliks met goeie uitslae en kategorie wenners.