Kreatiwiteitsfees

Tydens hierdie fees word leerders blootgestel aan nuwe kunsvaardighede en hulle word meer van hierdie vaardighede geleer. Daar word elke jaar op ‘n ander kunsaktiwiteit gefokus.