Grondslagfase (Graad 1 tot Graad 3)

Ons ervare en liefdevolle personeel ontvang alle Blinkoog Monnies elke dag. Met toewyding en ondersteuning sorg hulle dat die ervaring by die skool elke dag die lekkerste-lekker is! Laerskool Monumentpark het 6 Graad R, 5 Graad 1 en 2, en 6 Graad 3 klasse.

Die volgende vakke vorm deel van die kurrikulum (CAPS) vir Graad 1 – Graad 3 en word daagliks aangebied:
• Afrikaans (huistaal)
• Engels (eerste addisionele taal)
• Wiskunde
• Lewensvaardigheid

Addisioneel tot bogenoemde vakke, ontvang die leerders ook weekliks onderrig in die volgende vakke:
• Sepedi (Graad 1 & 2) – een keer per week
• KDA – ontwikkeling van groot motoriese vaardighede – twee keer per week
• Rekenaarvaardigheid – een keer per week

Die Mediasentrum word een maal per week besoek om boeke uit te neem.