Graad R

In Januarie 2010 het drie Graad R klasse by Laerskool Monumentpark begin. Tans is daar ses blinkoog klasse wat beman word deur ses ervare onderwyseresse, asook elk ‘n klasassisstent om haar by te staan. Ons spog met ‘n terrein waarop daar voortdurend ontwikkeling en vooruitgang plaasvind.

Ons strewe daarna om elke dag gelukkige kinders te ontvang wat opgewonde is om skool toe te kom. Dit is vir ons belangrik om elke kind in ‘n gelukkige en informele atmosfeer te laat ontwikkel en gereed te maak vir formele onderrig. Ons sien ook graag die uniekheid van elke kind raak, dit is ook vir ons as opvoeders belangrik om elke kind in liefde te koester en te vorm, wat ‘n baie belangrike deel van die grondslagfase uitmaak. Al ons onderwyseresse is opgelei en goed onderlê in die aanbieding van KAVS (die nuwe kurrikulum en assesseringsbeleidsverklaring) soos deur die GDO vereis word. Met hierdie kurrikulum sal u kind in staat wees om gemaklik ‘n betekenisvolle voordeel uit die formele skoolsituasie in Graad 1 te trek.

Binne ‘n verrykte dag en weekprogram kry ons kinders genoeg geleentheid om taal en wiskunde te ontwikkel, perseptuele vaardighede in te oefen, kreatief te wees, musiek te waardeer en groot- sowel as fynmotories te speel en te ontwikkel.

Ons naskool bied ook sorg binne die veiligheid van ons eie terrein aan. Naskooltoesig word daagliks gedurende skoolkwartale deur ons eie personeel aangebied. Rekenaarvaardighede, musiek en KDA (fisiese ontwikkeling) word as deel van die kurrikulum aangebied. Ons bied ook verskeie buitemuurse aktiwiteite soos: swem in ons skoolswembad, kinderkinetika, “playball”, mini-netbal, mini-hokkie, ballet, bulletjie rugby, mini-krieket, pottebakkery, asook verrykende klassies in wiskunde en wetenskap aan.

‘n Dag in die lewe van ‘n Graad R Blinkoog Monnie kan gesien word op hierdie “Youtube” video