Geskiedenis

Aan die einde van die sestigerjare was Monumentpark en Waterkloofrif Uitbreiding 2 nog betreklik nuwe woonbuurte en die jong inwonertjies moes noodgedwonge Laerskool Anton van Wouw bywoon. Hierdie skool het egter spoedig uit sy nate gebars en die behoefte aan ‘n nuwe Afrikaanse laerskool het ontstaan.

Op 13 Januarie 1971 open Laerskool Monumentpark sy deure met 374 leerlinge en 13 personeellede. Mnr. GS Schultz was die waarnemende hoof en Mev. MC Kotze (tannie Martie) die sekretaresse.

Die administratiewe gebou en die saal was nog in aanbou en heelwat afrondingswerk aan die res van die skool moes ook aandag geniet. Die terrein self was, soos ‘n skeppingswerk maar is, woes en leeg! In 1972 ondergaan dit egter ‘n gedaanteverwisseling met grondverskuiwings, die aanplant van bome en struike en ‘n grasplant-projek wat afskop!

Die amptelike ingebruikneming van die skool vind plaas op 8 September 1972 by wyse van die onthulling van ‘n naamplaat deur die destydse Direkteur van Onderwys, Dr. AL Kotzee. Die bekendstelling van die skoolwapen en leuse en die eerste amptelike uitvoering van die skoollied deur die skoolkoor, waarna die operette “Die Silwer Sambreeltjie” opgevoer is, het ook plaasgevind.

Vroeg in die skool se geskiedenis, op 9 Junie 1976, vind ‘n besondere heldedaad plaas. Die 22-jarige 2lt Kevin Roy Winterbottom was ná ‘n oefenvlug in sy Impala Mk. II-vegvliegtuig oppad na Waterkloof Lugmagbasis om te land. Die vliegtuig se enjin het egter ophou werk nadat ‘n voël daarin beland het. Die aanloopbaan was nog nie in sig nie en onder hom op die grond slegs ’n besige pad en in die nabye omgewing Laerskool Monumentpark en omliggende woonbuurt. Winterbottom kon homself op daardie oomblik nog red deur die uitskietmeganisme te aktiveer, maar hy besluit om in die vliegtuig te bly en dit eerder na ’n oop stuk veld te stuur sodat dit nie die skool of die buurt, met onafwendbare lewensverlies, sou tref nie. Toe hy die oop stuk veld nader, het die vliegtuig neergestort en was dit te laat om die uitskietstoel te gebruik. Hy het in die vliegtuig gesterf. Ná sy dood is hy met die Honoris Crux-medalje vereer vir sy dapperheid. Op Vrydag, 9 Junie 2017, presies 41 jaar ná 2lt Winterbottom se ongeluk, vereer Laerskool Monumentpark hom deur ‘n gedenkteken op te rig ter nagedagtenis aan dié jong vlieënier wat sy lewe gegee het om ander s’n te spaar.

Op alle terreine, ook wat die inskrywings betref, het die skool van krag tot krag gegaan en teen 1980 spog die skool met ‘n allemintige leerlingtal van 882. Weens akkommodasieprobleme wat as gevolg hiervan ontstaan, stel die NG Gemeente Monumentpark hulle kategeselokale gedurende skoolure tot die beskikking van die skool terwyl vier tydelike klaslokale opgerig word. Die tydelike lokale is vervang deur vier permanente klaskamers en ‘n spoggerige laboratorium wat op 22 Oktober 1982 amptelik in gebruik geneem is.

Na ‘n hoogs gewaardeerde ampstyd van 16 jaar verbonde aan die Laerskool Monumentpark het Mnr. JA Venter op 30 Maart 1988 uit die diens van die Departement van Onderwys getree. By verskeie geleenthede is daar op luisterryke wyse deur die Departement, die lede van die bestuursliggame oor die jare, die ouergemeenskap, personeel en leerlinge van hom afskeid geneem. Ons bring aan hom hulde en dank vir die bekwame wyse waarop hy Laerskool Monumentpark van sy kinderskoene af gelei en gevorm het tot ‘n spogskool in ons land.

Vanaf 1 April tot 31 Desember 1988 het die adjunkhoof, Mnr. AB van Zyl, waargeneem as hoof waarna Mnr. DS Jacobs op 1 Januarie 1989 die leisels oorgeneem het. Sy dienstydperk, wat getuig van bekwaamheid, groot opofferings, onbaatsugtige dienslewering en toewyding aan die skool kom tot ‘n einde op 31 Desember 2008. Ons eer hom met groot dankbaarheid vir die impak wat hy gehad het in die ouer- en skoolgemeenskap van Laerskool Monumentpark.

In Januarie 2009 word Mnr. SJ Kritzinger, voormalige adjunkhoof, aangestel as hoof van Laerskool Monumentpark. Sy lewensbeskouing en taakbenadering word gekenmerk deur groot bekwaamheid, geesdrif en persoonlike belangstelling in elke kind, ouer en personeellid. Laerskool Monumentpark betree ‘n dinamiese groei-tydperk en die skool bars uit sy nate. In 2010 open die splinternuwe Graad R sentrum met 3 klasse wat intussen geblom het tot 6 blinkoog klasse, beman deur ses raakvat onderwyseresse elk bygestaan deur ‘n knap klasassisstent. Laerskool Monumentpark se Naskool Tuiste open in 2013 en bied ‘n naskool hawe vir ons leerders. Die naskoolsentrum se belangrikste prioriteit is om ‘n geleentheid te skep waar leerders tyd aan hul akademie kan wy onder toesig van bekwame personeel. Smaaklike, gesonde middagetes word vir hulle bedien in ‘n goed toegeruste eetsaal met kombuisgeriewe.

Die Monnies het omgee-harte vir die nabye gemeenskap en ook vir skole waar leerders nie dieselfde daaglikse voorregte as die skool geniet nie. Die skool neem hande met Laerskool Generaal Nicolaas Smit, ‘n behoeftige skool in die weste van Pretoria, en staan hulle by in hul voedingsprojek waar 400 gesinne daagliks deur díe skool gevoed word.

Vandag kyk ons met dankbaarheid terug na ‘n leerlingtal van 1 100 gelukkige, gesonde, blinkoog Graad R – 7 Monnies. Ons visie herinner ons daaraan dat Laerskool Monumentpark ‘n skool van voorkeur wil wees deur uitsonderlike onderwys, opvoeding, lewenswaardes en vaardighede vir huidige en voornemende leerders te bied. Ons bekwame personeelkorps van 97 siele — 48 onderrigpersoneel en bestuur, 4 administratiewe dames, 4 ondersteuningspersoneel, 13 assistent personeellede, ‘n terreinbestuurder, 12 algemene assistente, en 15 naskoolpersoneel — streef met toewyding en vasberadenheid om daagliks hierdie doelwit te verwesenlik.