Leerderondersteuning

Die afdeling, Leerderondersteuning, is in 2017 op die been gebring by Laerskool Monumentpark. Die groeiende behoefte aan individuele skolastiese-, emosionele- en sosiale ondersteuning was die dryfveer agter hierdie inisiatief. Die afdeling het ten doel om enige struikelblok tot leer te identifiseer, aan te spreek, op te volg en te monitor binne die raamwerk van die hoofstroom. Die sirkel van rolspelers is gedurig aan die groei en sluit in: neuroloë, psigiaters, sielkundiges, beraders, spelterapeute, welsynwerkers, spraakterapeute en arbeidsterapeute. Deurlopende kommunikasie met ouers en onderwysers as deel van die span is van kardinale belang. Mev. Bessie Stofberg staan aan die hoof van die LO-afdeling, saam met Me. Elisma Williams (Opvoedkundige Sielkundige), nooi ouers vriendelik uit om enige tyd kontak te maak by ondersteuning@monnies.co.za of ondersteuning1@monnies.co.za